Arbeit schreiben


29.03.2021 05:13
Arbeit - Vertaling Duits-Nederlands
en niet-openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens. Arbeit f, -en a (Ttigkeit) (Phys, Sport) work,  (Pol, Econ) labour  (Brit), labor  (US arbeit und Kapital    capital and labour  (Brit) or labor  (US). /message /verifyErrors, tell us about this example sentence: The word in the example sentence does not match the entry word. About this has been added to list #displayLoginPopup /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl /secondaryButtonUrl #dismissable /dismissable /notifications. Arbeit sparend    labour-saving  (Brit), labor-saving  (US) viel Arbeit machen    to be a lot of work (jdm for sb) das ist/kostet viel Arbeit    it's a lot of work, it's a big job. We gebruiken ook cookies om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen.

Dit zijn analytische cookies waarmee we het gebruik, het aantal bezoeken en de prestaties van onze site kunnen kennen. #verifyErrors message /verifyErrors verifyErrors #message message /message message, there was a problem sending your report. Meer info, we gebruiken cookies om onze diensten te verlenen, bijvoorbeeld: U herkennen wanneer u zich aanmeldt om onze diensten te gebruiken; Functies, producten en services die voor u interessant kunnen zijn, weergeven; Uw winkelwagen opslaan; Frauduleuze activiteiten voorkomen; De beveiliging.   don't go to any trouble or bother das war vielleicht eine Arbeit! . Browse Test your vocabulary with our fun image quizzes pyright1 pyright2 Image credits Try a quiz now More German-English translations of Arbeit Word of the Day mild Mild weather is not very cold or not as cold as usual. We have a math test today. Functionele cookies (ingeschakeld) (uitgeschakeld operationele cookies worden gebruikt om onze diensten te verlenen en kunnen voor deze doeleinden niet worden uitgeschakeld. Spell noun a turn (at work) Shortly afterwards I did another spell working on the checkout desk.   his job.

Work noun ones place of employment He left (his) work.30.m. Ze stellen u in staat om de belangrijkste functionaliteiten van onze site te gebruiken (bijvoorbeeld gebruik van de winkelwagen of toegang tot uw account). Jdm bei der Arbeit zusehen    to watch sb working etw ist in Arbeit    work on sth has started, work on sth is in progress. Translation of Arbeit password GermanEnglish Dictionary Arbeit noun job noun a persons daily work or employment She has a job as a bank clerk Some of the unemployed men have been out of a job for four years. School eine schriftliche Prfung whrend des Schuljahres test Wir schreiben heute in Mathe eine Arbeit. Arbeit schndet nicht     (Prov)   work is no disgrace b no pl (Ausfhrung) work gute or ganze or grndliche Arbeit leisten     (lit, fig) iro  to do a good job c no pl (Mhe) trouble, bother. Tag der Arbeit    Labour  (Brit) or Labor  (US)  Day die Arbeiten am Stadium    the work on the stadium es kann mit den Arbeiten begonnen werden    work can begin bei der Arbeit mit Kindern    when working with children. I dont think Ill go to work tomorrow. Your feedback will be reviewed.

Work noun effort made in order to achieve or make something He has done a lot of work on this project work noun employment I cannot find work in this town. Ist in Arbeit etw. Job jeden Morgen zur Arbeit gehen to go to work every morning eine Arbeit suchen / finden seine Arbeit verlieren Arbeitskollege Arbeitsvertrag work viel Arbeit mit etw. Work noun the product or result of a persons labours/labors His work has shown a great improvement lately.   what hard work that was!, what a job that was! Ihr Bier ist in Arbeit    inf  your beer is on its way etw in Arbeit haben    to be working on sth etw in Arbeit nehmen    to undertake to do or  (manuelle Arbeit)  make sth.

Add, arbeit to one of your lists below, or create a new one. Dankzij deze cookies kunt u profiteren van onze expertise en ons persoonlijk advies en profiteren van de goede werking van de diensten die door onze site worden aangeboden (bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's, zoekopdrachten van internetgebruikers, enz.). Anonimisering van cookies, gepersonaliseerde aanbevelingen, aangepast zoekresultaat, persoonlijk advies. /message /verifyErrors, more name, go to your word lists #verifyErrors message /verifyErrors verifyErrors #message message /message message, something went wrong. #verifyErrors message /verifyErrors verifyErrors #message message /message message, something went wrong. Die Arbeit zahlt sich aus    it's worth the trouble or effort d (Berufsttigkeit) inf (Arbeitsplatz, Arbeitsstelle, Arbeitszeit) work no indef art (Arbeitsverhltnis) employment (Position) job eine Arbeit als etw    work or a job as sth (eine) Arbeit. Personalisatie en websitebezoek (ingeschakeld) (uitgeschakeld). Das war sehr gut That was a job well done!

  to work! /message /verifyErrors, the word in the example sentence does not match the entry word. F (Produkt) work,  (handwerkliche) piece of work (Prfungsarbeit) (examination) paper,  (wissenschaftliche) paper (Buch, Kunstwerk) work g    (Sch) test Arbeiten korrigieren    to mark test papers eine Arbeit schreiben/schreiben lassen    to do/set a test. The sentence contains offensive content. (Produkt) Produkt von Arbeit work die frhen Arbeiten von van Gogh the early works of van Gogh eine wissenschaftliche Arbeit schreiben Die Statue ist eine schne Arbeit. Haben to have a lot of work with sth Du httest dir nicht so viel Arbeit machen mssen! Follow us, choose a dictionary, contents, my word lists. Dit zijn de cookies die nodig zijn voor de werking van onze site. Wird gerade gemacht sth is being processed sich an die Arbeit machen to get down to work Das war ganze Arbeit! Gepersonaliseerde promotiecodes, blokkeren, toestaan, mijn keuze bevestigen Ik accepteer alle cookies.

Work is force times distance. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie. Work noun a task or tasks; the thing that one is working on Please clear your work off the table.

Neue materialien